Välkommen till International House of Prayer Sweden

International House of Prayer Sweden är en del av Guds församling i Örebro. Vi är en växande församling som får se Jesus göra otroliga mirakel, både genom helanden och genom att människor får lära känna Jesus som sin personlige vän och följeslagare.

Vår längtan är att fortsätta se människor komma till tro på Jesus Kristus samt att de ska bli lika Honom och bli bärare av samma kraft som Bibeln talar om! Vi vill att vår församling präglas av kärleken till Jesus och till varandra. Vår kärleksrelation till Jesus tar sig uttryck i bön – bönen hjälper oss att leva heligt och det är vårt gensvar till Jesus för den frälsning vi fått ta del av!