15 feb onsdag

FRUKTEN AV ATT TRO I JOHANNESEVANGELIET

Eftersom Johannesevangeliets:s huvudtema handlar om att tro att Jesus är Messias Guds Son, så är det naturligt att Johannesevangeliet
är full av löften till den som tror. Löftet om liv i Jesu namn ges också i samband med temat:
"Många andra tecken, som inte är nerskrivna i denna bok, gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nerskrivna, för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom
tron skall ha liv i hans namn." (20:30-31).
- Jesus gav rätten att bli Guds barn åt alla som tror på honom (1:12-13)
- Den som tror på Jesus har evigt liv (3:14-18, 36)
- En desperat pappa trodde Jesu ord och hans son helades (4:48-53)
- Den som hör Jesu ord och tror Fadern har övergått från döden till livet (5:24-25)
- Den som tror på Jesus får sin inre hunger mättad (6:35)
- Jesus ska låta den troende uppstå på sista dagen (6:40)
- Den som tror på Jesus har evigt liv (6:47)
- I den som tror på Jesus ska det flyta strömmar av vatten d v s Anden (7:37-39)
- Den som tror att Jesus är "JAG ÄR" slipper dö i sin synd (8:21-24)
- Genom tron öppnar Jesus våra blinda ögon så att vi kan se honom (9:35-39)
- Jesus är herden som ger evigt liv till sina troende efterföljare (10:24-29)
- Jesus är uppståndelsen och livet den som tror på honom ska aldrig dö (11:25-26)
- Den som tror på Jesus blir ljusets barn (12:36)
- Den som tror på Jesus tror på Gud, den som ser Jesus ser Gud (12:44-45)
- Den som tror på Fadern och Sonen har en plats i Faderns hus (14:1-3)
- Löfte om bönesvar och stora gärningar åt den som tror (14:12-14)
- Salig är den som tror på den uppståndne Jesus utan att ha mött honom (20:29)
- Den som tror på Jesus som Messias Guds Son har liv i hans namn (20:31)
 Det handlar inte om en högpresterande kravfylld tro utan snarare en trons vila där Gud verkar i
den som är öppen och förtröstar på Jesus. Det är samma princip som i bilden av vinstocken och grenarna. Allt grenen behöver fokusera på är att förbli i vinstocken så sköter Gud resten.

Om bloggen

Mikael Skogsén

Jobbar som pastor i International House of Prayer Sweden. I denna blogg kan ni läsa om livet som pappa, pastor, medvandrare i tron, möten samt upplevelser man gör med Jesus . Jag vill dela med mig av mina drömmar och min längtan och dela livet med er. Kontakta mig på mikael.skogsen@ihop.pro